• Traditionella charkprodukter från Öst- & Mellaneuropa

Sedan årtionden har vi erbjudit svenska matkonsumenter äkta, traditionella och ärliga produkter tillverkade enligt traditionella recept från Öst- och Mellaneuropa, länder med gammal och spännande matkultur. Charkprodukter tillverkade med så få artificiella tillsatser som möjligt och tillverkade enligt gamla välbeprövade metoder som sedan länge har rationaliserats bort i den högindustrialiserade världen.

Merparten av våra produkter tillverkas alltså enligt oförändrade gamla recept som tack vare gynnsamma ekonomiska förhållanden i producentländerna ännu kan göras tillgängliga för svenska konsumenter.

Våra producenter finns i Ungern och Polen